W ramach usługi proponujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomością (portfelem nieruchomości) klienta.  Jest to połączenie aspektów pozatechnicznego i technicznego zarządzania nieruchomościami (patrz zakładka: Property Management i Facility Management). Proponujemy właścicielom zakres usług od prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania najemców, naliczania czynszów itd. po bardziej skomplikowane procesy takiej jak analiza dopasowania funkcji nieruchomości do lokalizacji, analiza ekonomiczna inwestycji, organizowanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych itd.

Dla właścicieli nieruchomości świadczymy usługi:

 • marketing obiektu
 • poszukiwanie najemców
 • negocjowanie w imieniu właściciela warunków umów najmu
 • przejmowanie i wydawanie lokali najemcom
 • zarządzanie umowami najmu
 • utrzymywanie kontaktu z najemcami
 • naliczanie czynszów
 • naliczanie opłat mediowych
 • raportowanie do właściciela
 • fakturowanie opłat czynszowych i pozaczynszowych
 • bieżąca windykacja należności
 • budżetowanie przychodów z nieruchomości
 • bieżąca analiza rynku
 • doradztwo w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości
 • budowanie optymalnego portfela nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy rynku nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
 • przeprowadzenie analizy inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizowanie procesów inwestycyjnych
 • nadzór nad wykonawcami prac remontowych/modernizacyjnych
 • organizowanie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych prawem
 • organizowanie usług konserwacyjnych
 • organizowanie serwisu nieruchomości – reagowanie na sytuacje awaryjne
 • organizowanie ochrony obiektu
 • organizowanie utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych
 • nadzór nad  dostarczanymi usługami i mediami
 • rozliczanie dostarczanych usług i mediów
 • organizowanie cateringu
 • negocjacje umów z dostawcami usług i mediów
 • optymalizacja zapotrzebowania na usługi i media
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowanie nieruchomości
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po wykonawstwo)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości