KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – TORUŃ, BYDGOSZCZ, WŁOCŁAWEK I REGION

W ramach usługi proponujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomością (portfelem nieruchomości) klienta.  Jest to połączenie aspektów pozatechnicznego i technicznego zarządzania nieruchomościami (patrz zakładka: Property Management i Facility Management). Proponujemy właścicielom zakres usług od prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania najemców, naliczania czynszów itd. po bardziej skomplikowane procesy takiej jak analiza dopasowania funkcji nieruchomości do lokalizacji, analiza ekonomiczna inwestycji, organizowanie i nadzorowanie prac remontowych i modernizacyjnych itd.

W ramach kompleksowego zarządzania nieruchomością(ami) świadczymy usługi:

 • PROPERTY  MANAGEMENT
 • FACILITY MANAGEMENT
 • ZARZĄDZANIE  PORTFELEM  NIERUCHOMOŚCI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Szczegóły poszczególnych usług poniżej.

PROPERTY MANAGEMENT

Usługa świadczona dla tych firm i osób indywidualnych, które mają we własnym zakresie zorganizowane kwestie usług świadczonych dla nieruchomości (aspekt Facility Management), a szukają wsparcia w zakresie wszystkich poniższych (lub wybranych) czynności:

 • marketing obiektu
 • poszukiwanie najemców
 • negocjowanie w imieniu właściciela warunków umów najmu
 • przejmowanie i wydawanie lokali najemcom
 • zarządzanie umowami najmu
 • utrzymywanie kontaktu z najemcami
 • naliczanie czynszów
 • naliczanie opłat mediowych
 • raportowanie do właściciela
 • fakturowanie opłat czynszowych i pozaczynszowych
 • bieżąca windykacja należności
 • budżetowanie przychodów z nieruchomości
 • bieżąca analiza rynku
 • doradztwo w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości
 • budowanie optymalnego portfela nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy rynku nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
 • przeprowadzenie analizy inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.

FACILITY MANAGEMENT

Usługa świadczona dla tych firm lub osób indywidualnych, które chcą mieść profesjonalnie zorganizowane usługi dla nieruchomości. Oferujemy więc:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizowanie procesów inwestycyjnych
 • nadzór nad wykonawcami prac remontowych/modernizacyjnych
 • organizowanie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych prawem
 • organizowanie usług konserwacyjnych
 • organizowanie serwisu nieruchomości – reagowanie na sytuacje awaryjne
 • organizowanie ochrony obiektu
 • organizowanie utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych
 • nadzór nad  dostarczanymi usługami i mediami
 • rozliczanie dostarczanych usług i mediów
 • organizowanie cateringu
 • negocjacje umów z dostawcami usług i mediów
 • optymalizacja zapotrzebowania na usługi i media
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowanie nieruchomości
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po wykonawstwo).

 

ZARZĄDZANIE PORTFELEM NIERUCHOMOŚCI

Zarządzanie portfelem nieruchomości dotyczy wykonywania usługi na rzecz właścicieli portfela nieruchomości. Usługa może wiec polegać na zarządzaniu lokalami, kamienicami, powierzchniami magazynowymi, handlowymi, biurowymi. Zaznaczamy, że w przypadku portfela nieruchomości jesteśmy w stanie zorganizować usługę Property Management oraz Facility Management (patrz odpowiednie zakładki) na terenie całego kraju. Nasi przedstawiciele wizytują nieruchomości bądź w terminach ustalonych z właścicielem bądź wg potrzeby.

Jeśli chodzi o aspekt techniczny obsługi nieruchomości będących częścią portfela aktywów właściciela współpracujemy z firmami miejscowymi, świadczącymi usługi w miejscowości w której dana nieruchomość jest zlokalizowana.

Istnieje możliwość ustalenia różnych zasad współpracy. Jesteśmy w tej kwestii bardzo elastyczni.

Usługa kierowana do firm posiadających nieruchomości w różnych rejonach kraju jak również do osób indywidualnych inwestujących w takie nieruchomości.

Dla właścicieli portfela nieruchomości świadczymy usługi:

 • optymalizacja portfela nieruchomości
 • marketing obiektu
 • poszukiwanie najemców
 • negocjowanie w imieniu właściciela warunków umów najmu
 • przejmowanie i wydawanie lokali najemcom
 • zarządzanie umowami najmu
 • utrzymywanie kontaktu z najemcami
 • naliczanie czynszów
 • naliczanie opłat mediowych
 • raportowanie do właściciela
 • fakturowanie opłat czynszowych i pozaczynszowych
 • bieżąca windykacja należności
 • budżetowanie przychodów z nieruchomości
 • bieżąca analiza rynku
 • doradztwo w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości
 • budowanie optymalnego portfela nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy rynku nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
 • przeprowadzenie analizy inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizowanie procesów inwestycyjnych
 • nadzór nad wykonawcami prac remontowych/modernizacyjnych
 • organizowanie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych prawem
 • organizowanie usług konserwacyjnych
 • organizowanie serwisu nieruchomości – reagowanie na sytuacje awaryjne
 • organizowanie ochrony obiektu
 • organizowanie utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych
 • nadzór nad  dostarczanymi usługami i mediami
 • rozliczanie dostarczanych usług i mediów
 • organizowanie cateringu
 • negocjacje umów z dostawcami usług i mediów
 • optymalizacja zapotrzebowania na usługi i media
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowanie nieruchomości
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po wykonawstwo)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.

 

Ponad to świadczymy usługi:

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach usługi oferujemy:

poszukiwanie dla firm lub osób indywidualnych nieruchomości w celach inwestycyjnych lub na potrzeby działalności statutowej klienta

 • poszukiwanie dla firm lokali (nieruchomości) do najmu/kupna
 • obsługa firm i osób indywidualnych w zakresie zbycia nieruchomości
 • obsługa firm i osób indywidualnych w zakresie wynajmu nieruchomości

Zakres: wszystkie rodzaje nieruchomości a w tym:

 • grunty
 • powierzchnie magazynowe
 • powierzchnie biurowe
 • powierzchnie handlowe
 • powierzchnie przemysłowe
 • lokale
 • kamienice czynszowe.

DORADZTWO INWESTYCYJNE  NA  RYNKU   NIERUCHOMOŚCI

Usługi proponowane w zakresie doradztwa to:

 • przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości
 • przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
 • ekspertyzy i opracowania dotyczące powyższych punktów
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.