W ramach usługi oferujemy poszukiwanie dla firm lub osób indywidualnych nieruchomości w celach inwestycyjnych lub na potrzeby działalności klienta

  • poszukiwanie dla firm lokali (nieruchomości) do najmu
  • obsługa firm i osób indywidualnych w zakresie zbycia nieruchomości
  • obsługa firm i osób indywidualnych w zakresie wynajmu nieruchomości

Zakres: wszystkie rodzaje nieruchomości a w tym:

  • grunty
  • powierzchnie magazynowe
  • powierzchnie biurowe
  • powierzchnie handlowe
  • powierzchnie przemysłowe
  • lokale
  • kamienice czynszowe.