Profesjonalna usługa ukierunkowana do firm i indywidualnych właścicieli – oferta obejmuje m.in.:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizowanie procesów inwestycyjnych
 • nadzór nad wykonawcami prac remontowych/modernizacyjnych
 • organizowanie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych prawem
 • organizowanie usług konserwacyjnych
 • organizowanie serwisu nieruchomości – reagowanie na sytuacje awaryjne
 • organizowanie ochrony obiektu
 • organizowanie utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych
 • nadzór nad dostarczanymi usługami i mediami
 • rozliczanie dostarczanych usług i mediów
 • organizowanie cateringu
 • negocjacje umów z dostawcami usług i mediów
 • optymalizacja zapotrzebowania na usługi i media
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po wykonawstwo).