Zarządzanie portfelem nieruchomości dotyczy wykonywania usługi na rzecz właścicieli portfela nieruchomości. Usługa polega na zarządzaniu lokalami, kamienicami, powierzchniami: magazynowymi, handlowymi, biurowymi, przemysłowymi. Zaznaczamy, że w przypadku portfela nieruchomości jesteśmy    w stanie zorganizować usługę Property Management oraz Facility Management (patrz odpowiednie zakładki) na terenie całego kraju.
Usługa skierowana do firm posiadających nieruchomości w różnych rejonach kraju jak również do osób indywidualnych inwestujących portfelowo w nieruchomości.

Dla właścicieli portfela nieruchomości świadczymy usługi:

 • optymalizacja portfela nieruchomości
 • marketing obiektu
 • poszukiwanie najemców
 • negocjowanie w imieniu właściciela warunków umów najmu
 • przejmowanie i wydawanie lokali najemcom
 • zarządzanie umowami najmu
 • utrzymywanie kontaktu z najemcami
 • naliczanie czynszów
 • naliczanie opłat mediowych
 • raportowanie do właściciela
 • fakturowanie opłat czynszowych i pozaczynszowych
 • bieżąca windykacja należności
 • budżetowanie przychodów z nieruchomości
 • bieżąca analiza rynku
 • doradztwo w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości
 • budowanie optymalnego portfela nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy rynku nieruchomości
 • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
 • przeprowadzenie analizy inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizowanie procesów inwestycyjnych
 • nadzór nad wykonawcami prac remontowych/modernizacyjnych
 • organizowanie przeglądów technicznych nieruchomości wymaganych prawem
 • organizowanie usług konserwacyjnych
 • organizowanie serwisu nieruchomości – reagowanie na sytuacje awaryjne
 • organizowanie ochrony obiektu
 • organizowanie utrzymania czystości, konserwacji terenów zielonych
 • nadzór nad dostarczanymi usługami i mediami
 • rozliczanie dostarczanych usług i mediów
 • organizowanie cateringu
 • optymalizacja zapotrzebowania na usługi i media
 • negocjacje umów z dostawcami usług i mediów
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowanie nieruchomości
 • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po wykonawstwo)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
 • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.

 

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi to nasza specjalność