Usługi proponowane w zakresie doradztwa to:

  • przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości
  • przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości
  • przeprowadzanie analizy opłacalności inwestycji w posiadanej nieruchomości w tym modernizacji i remontów
  • ekspertyzy i opracowania dotyczące powyższych punktów
  • stałe doradztwo i konsultacje w procesie inwestycyjnym (od planowania po realizację)
  • doradztwo w zakresie optymalizacji przeznaczenia nieruchomości
  • inne czynności doradcze na rynku nieruchomości.